Zonneactiviteit en GNSS-RTK herfst en winter 2022-2023

28 oktober 2022

Als gevolg van de actieve zon, en de daarmee gepaard gaande ionosferische storingen,

is het mogelijk dat GNSS(-RTK) gebruikers de komende herfst en winter te maken
krijgen met verminderde nauwkeurigheden en langere fixtijden: de tijd die een GNSS-ontvanger
nodig heeft om een centimeternauwkeurige oplossing te bereiken.

De zonneactiviteit is na een periode van rust de afgelopen 2 jaren weer toegenomen en zal naar verwachting
in 2025 een nieuw maximum hebben bereikt binnen de 11-jarige cyclus, zie:

Bron: Solar Cycle Progression | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center

Uit deze grafiek blijkt ook dat het aantal zonnevlekken op dit moment voorloopt op de verwachting.

De signalen van GNSS-satellieten naar ontvanger doorlopen verschillende lagen van de atmosfeer
waaronder de ionosfeer. Afhankelijk van de inhomogeniteit van de elektronendichtheid
wordt de looptijd van de GNSS-signalen lokaal beïnvloedt.
Vooral rond de wintermaanden is dit het geval op het Noordelijk halfrond en dan met
name midden op de dag.

Een goede, eerste indicator voor de ionosferische activiteit voor GNSS wordt weergegeven met de zogenaamde I95-index.

Deze is in te zien via de website van onze Duitse overheidspartner SAPOS:

I95.SAPOS.de .
Ideale waardes liggen bij 1 ppm, boven de 4 ppm spreekt men van merkbare storingen.

De mate waarin het RTK-netwerk de ionosfeer kan modelleren
wordt aangegeven door de ionosferische onregelmatigheid / restfout.
Deze is real time te vinden op onze status website, zie:

https://movertk.nl/app/monitor_overzicht.html met de grafiek Ionosferische onregelmatigheid.

Bij een restfout (zgn. IR) van boven de 3 – 4 cm kan er sprake zijn van langere
fixtijden en verminderde nauwkeurigheid.

Voor maximale productiviteit zijn een aantal zaken van belang:

  • Gebruik zoveel mogelijk satellieten. Gebruik van GLONASS (R), Galileo (EU) en Beidou (C) naast GPS (VS) is dus aanbevolen.
  • Gebruik zoveel mogelijk frequenties. Moderne, professionele GNSS-apparatuur ondersteunt waarnemingen per satellietsysteem
    op wel drie of vier frequenties in plaats van de normale twee, wat extra voorwaarden biedt om ionosferische verstoringen beter te modelleren.
  • Wacht na het fixen een minuut voor het doen van metingen of navigatie. De ontvanger heeft zo meer tijd
    restfouten te modelleren en zoveel mogelijk satellieten te fixen / mee te nemen in de oplossing.

Onderhoud MoveRTK.be zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022

Zaterdagochtend 11 juni as. vanaf 9:00 u tot uiterlijk zondagavond 12 juni 23:00 u zal er groot onderhoud plaatsvinden op de hoofdnetwerkcentrale van MoveRTK.be Hierdoor zullen de RTK-correcties vanaf zaterdagochtend 9:00 uitsluitend via de Backup te ontvangen zijn....

Onderhoudswerkzaamheden MoveRTK op 13 en 14 februari 2021

Vanaf zaterdagochtend 13 februari aanstaande 9.00 uur tot uiterlijk zondagavond 14 februari aanstaande 23.00 uur zal groot onderhoud plaatsvinden op de hoofdnetwerkcentrale van MoveRTK. Hierdoor zullen de RTK-correcties vanaf deze zaterdagochtend 9.00 uur uitsluitend...